Standardy

 

Realizując każde zlecenie kierujemy się zasadami uczciwości i bezstronności.

 

Ponadto mamy na uwadze:

– indywidualne podejście do każdego zlecenia,

– zapewnienie wysokiej jakości realizowanej usługi,

– dochowanie poufności powierzanych informacji i materiałów,

– dotrzymanie uzgodnionego terminu,

– adekwatność ceny usługi do zaangażowanego czasu i stopnia trudności zlecenia.

 

Permalink do tego artykułu: http://gewers.eu/?page_id=28