Oferta dla osób

Osoby fizyczne wspieramy w szybkim i rzetelnym załatwieniu wszelkich spraw powiązanych z obszarem niemieckim.

 

Kontaktujemy się telefonicznie i pisemnie z niemieckimi urzędami, kancelariami, zakładami pracy, gdzie na zlecenie klienta zasięgamy informacji. Działamy na wyraźne żądanie i w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

 

Dotychczas występowaliśmy w imieniu klientów do niemieckich podmiotów tj. Familienkasse, Finanzamt, Stadtverwaltung, Ordnungsamt, Polizei, Steuerbüro, Bundesamt f. Güterverkehr, Krankenhaus.

 

Realizujemy m.in:

– zasięganie informacji,

– wyjaśnianie i konkretyzowanie treści pism,

– sporządzanie pism, wypełnianie formularzy,

– wyszukiwanie informacji dot. zakupu pojazdu, maszyn i urządzeń na terenie Niemiec,

– organizowanie wyjazdów na koncerty, targi, do parków rozrywki na terenie Niemiec,

– wyszukiwanie i bukowanie miejsc wypoczynku, noclegów na terenie Niemiec,

– prowadzenie korespondencji i rozmów z podmiotami niem. w przypadku spraw z elementem niemieckim np. wypadek za granicą, zawarcie umowy, zakup przedmiotu,

– nauka języka niemieckiego,

– przygotowanie do wyjazdu do pracy do państw niemieckojęzycznych,

– wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych.

 

Permalink do tego artykułu: http://gewers.eu/?page_id=40