Tłumaczenia poświadczone – przysięgłe

Na bieżąco wykonujemy dla Państwa tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) dokumentów różnego rodzaju.

Tłumaczymy m.in.:

– dokumenty samochodów sprowadzonych z krajów niemieckojęzycznych,

– zaświadczenia wystawiane przez urzędy polskie i niemieckie, szkoły itp. (np. z MOPS-u, GOPS-u, Urzędu Miasta i Gminy),

– świadectwa pracy i  zaświadczenia o wynagrodzeniu,

– akty USC, np. małżeństwa, urodzenia, zgonu,

– świadectwa szkolne, dyplomy zawodowe,

– dyplomy ukończenia studiów i suplementy do dyplomów,

– certyfikaty i inne poświadczenia uzyskania kwalifikacji,

– umowy o pracę, umowy sprzedaży, najmu, pożyczki, leasingu i inne,

– akty notarialne, apostille,

– procedury, opinie, instrukcje,

– decyzje organów administracji państwowej,

– wyroki i postanowienia sądów,

– raporty medyczne, wypisy ze szpitala,

– weryfikacje przebiegu ubezpieczenia.

Tłumaczenia poświadczone standartowe realizujemy na bieżąco lub na rano następnego dnia roboczego.

Przyjmowanie i odbiór tłumaczeń:  Iława, ul. Kościuszki 14, I piętro, lokal 7 (budynek dawnego Urzędu Skarbowego w Iławie) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30 lub zastępczo: na parterze budynku Kancelaria Księgowa Skarbówka codziennie w godz. 8.00 – 16.00.  

Permalink do tego artykułu: http://gewers.eu/?page_id=53