Tłumaczenia ustne

Na zlecenie urzędów, kancelarii, firm i osób prywatnych świadczymy usługi tłumaczenia ustnego w konfiguracji pl-de i de-pl (również przez tłumacza przysięgłego).

Tłumaczymy w sposób bezstronny i poufny treści zawieranych umów, porozumień, protokołów oraz przebieg rozmów w trakcie spotkań prywatnych i służbowych.

Towarzyszymy w czasie wizyt delegacji zagraniczych i na targach międzynarodowych.  

Permalink do tego artykułu: http://gewers.eu/?page_id=57