Korepetycje

Zadaniem korepetytora jest pomoc uczniowi w nabywaniu wiedzy, utrwalaniu wiadomości, utrzymywaniu motywacji do nauki oraz przyczynienie się do poprawienia wyników nauki w szkole.

 

Korepetycje uzupełniają i wspierają naukę prowadzoną w zakresie języka niemieckiego w szkole.

Korepetytor dysponuje biegle językiem niemieckim, co oznacza, że uczeń ma możliwość osłuchania się z językiem niemieckim.

Trudne dla ucznia zagadnienia gramatyczne tłumaczone są w sposób prosty i praktyczny.

Korepetytor na bazie swojego doświadczenia podsuwa uczniowi wskazówki dot. zapamiętywania np. rodzajników, końcówek odmiany oraz innych bardziej złożonych struktur gramatycznych.

 

Permalink do tego artykułu: http://gewers.eu/?page_id=67