Konwersacje

Osobom znającym język niemiecki na poziomie zaawansowanym proponujemy konwersacje, czyli rozmowy prowadzone w języku niemieckim.

 

Podejmowane na konwersacjach tematy dobieramy w taki sposób, by poszerzać zakres słownictwa, znajomość struktur gramatycznych oraz wyrabiać płynność w mówieniu. Przedmiot konwersacji omawiany jest szczegółowo z klientem i wiąże się często z wykonywaną przez niego pracą czy zainteresowaniami. Mogą to być konkretne sytuacje odgrywane podczas konwersacji, materiały prasowe, o których dyskutujemy czy aktualne wydarzenia poruszające Polskę, Niemcy i Świat.

 

Na Państwa życzenie przygotowujemy w trybie konwersacji do pełnienia wybranych stanowisk służbowych np. pracy handlowca. Konwersacje prowadzi Natalia Gewers, Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego oraz Dieter Gewers – rodzimy Niemiec.  

Permalink do tego artykułu: http://gewers.eu/?page_id=69